Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan

Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan

Ilan sa mga naapektuhan ay ang mga bansang Spain at Portugal na kalaban din ng mga bansang Muslim.Dahil kontrolado ng mga Muslim ang rutang panlupa patungong Asya, inisip ng mga Portuges na maghanap ng ibang ruta sa dagat.Ang mga produktong ito ay ilang patong na dinagdagan ng tubo.Samantalang naging maunlad ang mga lungsod ng Venice at Florence sa Italy, ang mga bansa sa Kanlurang Europe ay nalagay sa krisis pangkabuhayan dahil sa kanilang lokasyon.Dahil sa natutuhang kaalaman sa paglalayag, nagsimulang maglayag ang mga Portuges sa dalampasigan ng Kanlurang Africa.Doon, nakapagtatag sila ng mga pook-pangkalakalan kung saan sila bumili ng mga produkto at mga alipin.Noong 1492, nakaabot si Colombus sa isang lupaing inakala niyang India at tinawag pa niyang mga Indian ang mga katutubo roon.

Nagbabayad din ang mga mangangalakal ng buwis sa mga kaharian na dinaraanan nila bago makaabot ang kanilang mga kalakal sa mga merkado ng iba't ibang bayan sa Europe tulad ng Constantinople, Alexandria, at Haifa.

Isa sa mga pinakakinahligan at naging mahalagang kalakal sa mga Europeo ay ang mga rekado dahil bukod sa malaking tulong ito sa pagpapalasa ng pagkain, napatatagal din nito ang pag-iimbak ng karne tuwing panahon ng taglamig.

Bukod dito, ginagamit din ang ilang mga rekado tulad ng cloves at turmeric o luyang dilaw bilang gamot. Nang bumagsak ang Constantinople sa mga Turkong Ottoman noong 1453, tanging ang mga negosyanteng taga-Venice lamang ang binigyan ng monopolyo sa pagkalakal ng rekado at iba pang mga produktong mula sa Asya.

Mga Pangyayaring Nagbunsod ng Paggalugad ng mga Europeo sa Asya Sa Asya nagmumula ang marami sa mga produktong kinahiligan ng mga Europeo mula pa noong panahon ng mga Romano.

Noong panahon ng mga Krusada, kung kailan nakipaglaban ang mga Kristiyano sa mga Muslim upang bawiin ang Banal na Lupain, muling naakit ang mga Europeo sa mga produktong Asyano.

mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-25mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-60mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-48

Join our conversation (68 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *